START-UP NATION 2018: Noua grila de punctaj

S-a publicat noua grila de punctaj aferenta Programului National START-UP NATION, sesiunea 2018.

In noua grila, atat productia, cat si serviciile (exclusiv IT) primesc 30 puncte (maxim de punctaj), industriile creative 20 puncte, iar comertul si alte activitati 10 puncte.

O alta noutate in acest an, conform articolului 3 alineatul (4), se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din suma totală aprobată în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis prevăzută la art.8.

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative.

Beneficiari eligibili Start-up Nation 2018

Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017.

Valoarea finanțării și intensitatea sprijinului

– maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile(inclusiv  TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Grila de punctaj START-UP NATION 2018

Selectarea si criteriile de departajare

 • Pentru planurile de afaceri cu punctaj mai mare sau egal cu 90 de puncte, selectarea proiectelor se va face după principiul primul venit – primul servit (proiectele vor fi contracate în ordinea înregistrării în aplicație, cu condiția să obțină un punctaj mai mare sau egal cu 90 puncte). Contractarea se va realiza în limita bugetului alocat apelului.
 • Pentru planurile de afaceri cu punctaj mai mic de 90 de puncte, selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului obținut. La punctaje egale va prevala:
  • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
  • ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului;
  • numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenţi după anul 2012/şomeri;
  • activitatea pe care accesează programul;
  • data şi ora înscrierii în program.

Pentru a beneficia de finantarea acordata prin programul START-UP NATION, sesiunea 2018, ne puteti contacta folosind una dintre modalitatile mai jos mentionate: 

? 0747 010 793 sau 0741 611 113

? office@zagodevelopment.ro

Formular de contact

 

Noi finanțări nerambursabile pentru IMM-uri și ONG-uri A fost publicat proiectul Schemei Start-up Nation 2018
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *