Programul ACCES 2018 – finantare de pana la 30.000 lei pentru actiuni si proiecte culturale

Ministerul Culturii și Identității Naționale lansează Programul ACCES 2018, care are ca domenii de prioritare cultura scrisa, artele vizuale si dialogul intercultural.

Sprijin nerambursabil: max. 30.000 lei

Intensitatea sprijinului

Max. 80% din costul total al proiectului/actiuniii cultural/e.

Buget alocat: 150.000 lei

Perioada de depunere a ofertelor culturale 2-31 octombrie 2018

Scopul programului

Programul ACCES are drept scop valorificarea potențialului cultural și creativ existent la nivel național și integrarea acestuia în sfera de circulație a valorilor culturale universale.

Obiectivele programului ACCES 2018

 • promovarea valorilor culturale contemporane din România și stimularea valorificării acestora prin intermediul acţiunilor şi proiectelor culturale în domeniile cultură scrisă, arte vizuale, dialog intercultural;
 • susţinerea dialogului cultural cu creatorii şi cu literatura mondială;
 • promovarea artei în spaţii alternative.

Domenii:

 • cultură scrisă;
 • arte vizuale;
 • dialog intercultural.

Categorii de cheltuieli eligibile:

 • Costuri de producţie;
 • Închirieri de spaţii şi aparatură;
 • Onorarii, prestări servicii;
 • Premii;
 • Cheltuieli ocazionate de cazarea şi transportul intern şi internaţional al participanţilor/invitaţilor;
 • Tipărituri, acţiuni promoţionale şi de publicitate;
 • Diurna, acordată în condiţiile legii.

Sursa

Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *