Relansare POR 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) românești vor putea obține fonduri europene de câte 1 milion – 5 milioane de euro fiecare, in anumite conditii, prin:

Programul Operational Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile:

Banii vor fi disponibili pentru investiții în aproape toată țara, cu excepția Bucureștiului și a județului Ilfov. Nici zona Deltei Dunării (ITI-DD) nu intră în acest apel de proiecte aflat în pregătire, dar de regulă se face un apel separat pentru ITI-DD.

Criterii de eligibilitate:

1. Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

2. Domeniul de activitate în care se realizează investiţia trebuie sa fie autorizat de catre solicitant la momentul depunerii cererii de finantare.

3. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

4. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

6. Locul de implementare a proiectului este situat în:

–în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii

–în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii

Cheltuieli eligibile

1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1 Amenajarea terenului

1.2 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

2.  Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.

3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1 Studii de teren

3.2 Obţinere avize, acorduri, autorizaţii

3.3. Comisioane, acorduri si taxe

3.4. Proiectare şi inginerie

3.5. Consultanţă

3.6. Asistenţă tehnică

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Construcţii şi instalaţii

4.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări)

4.3. Active necorporale

5. Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier

5.2. Cheltuieli diverse şi neprevăzute

Descarca Prezentarea POR 2.2.

Pentru servicii complete de consultanta in accesarea de fonduri nerambursabile, ne puteti contacta folosind una dintre modalitatile de mai jos:

? 0747 010 793 sau 0741 611 113

? office@zagodevelopment.ro

Formular de contact

Pana la 500.000 euro finantare nerambursabila pentru gradinite cu profil sportiv Accesează până la 1 milion de EURO prin POR 2.2.
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *