Finanțare de până la 200.000 EURO pentru microîntreprinderile din mediul urban

Pe site-ul INFOREGIO a fost publicat ghidul solicitantului aferent priorității de investiții POR 2.1.A – Microîntreprinderi.

Prin intermediul acestei finanțări se pot accesa până la 200.000 euro finanțare nerambursabilă de către microîntreprinderile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societăți cooperative, care au un istoric de funcționare de minim 1 an.

Valoare finanțare: min. 25.000 EURO – max. 200.000 EURO

Intensitatea sprijinului nerambursabil:  max. 90% din valoarea eligibilă a investiției

Acest apel se adresează regiunilor de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest, Centru, regiunile Sud Muntenia, Nord Vest, București-Ilfov și ITI fiind excluse de la finanțare.

Tipuri de investiții eligibile:

  1. Investiții în active corporale

– lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe

–  achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

  1. Investiții în active necorporale:

– brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similar

  1. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronica

Proiectele depuse vor fi evaluate conform grilei de evaluare disponibilă AICI.

Calendarul de depunere:

  • Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 08.07.2019 ora 12:00:00
  • Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 08.11.2019 ora 12:00:00

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

 

Pentru servicii complete de consultanță în accesarea de fonduri nerambursabile, ne puteți contacta folosind una dintre modalitățile de mai jos:

? 0747 010 793 sau 0741 611 113

? office@zagodevelopment.ro

Formular de contact

 

 

 

A fost publicat Ghidul aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Proiecte pentru clustere de inovare Finanțări pentru dezvoltarea tehnologiiilor avansate și a IMM-urilor inovatoare
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *