Noi finanțări nerambursabile pentru IMM-uri și ONG-uri

Conform calendarului de apeluri emis de eeagrants.ro,în perioada următoare se vor lansa apeluri dedicate firmelor mici și mijlocii (IMM) și organizațiilor neguvernamentale (ONG) pentru proiecte de IT, energie, cultură, sănătate, cercetare, patrimoniu.

Granturile vor fi acordate  IMM-urilor, ONG-urilor și altor beneficiari din România, de către guvernele Norvegiei, Islandei și statului Liechenstein.

În următoarele 2 luni se vor lansa următoarele apeluri:

În luna august se vor lansa 2 apeluri de proiecte ce vizează dezvoltarea locală, respectiv:

 1. Incluziunea romilor prin Promovarea incluziunii sociale, combaterea discriminării, consolidarea capacității de sprijinire a dezvoltării în comunitățile roma
  •  Solicitanți eligibili: Institutii Publice, ONG-uri
  • Valoare finanțare: min. 300.000 EURO- max. 1.000.000 EURO
 2. Dezvoltare locală prin Îmbunătățirea calității și accesului la servicii sociale (educative, de sănătate, etc.) a grupurilor dezavantajate 
  • Solicitanți eligibili: Institutii Publice, ONG-uri
  • Valoare finanțare: min. 500.000 EURO- max. 2.500.000 EURO

În luna septembrie se vor lansa următoarele apeluri dedicate sectorului cercetării, dezvoltării afacerilor și energiei

 1. Proiecte Colaborative de Cercetare prin Cercetare: energie mediu, sănătate, științe sociale și umaniste, ICT, biotehnologii
  •  Solicitanți eligibili: Institute de Cercetare, IMM
  • Valoare finanțare: min. 300.000 EURO- max. 1.200.000 EURO
 1. Inovare verde în industrie, ICT prin Investiții pentru dezvoltarea afacerilor
  •  Solicitanți eligibili: IMM
  • Valoare finanțare: min. 200.000 EURO- max. 2.000.000 EURO
 1. Eficiența energetica prin Reducerea emisiilor de CO2 in toate sectoarele
  • Solicitanți eligibili:Instituții Publice, IMM, ONG
  • Valoare APEL: 12.985.175 EURO

Calendarul estimativ al lansărilor poate fi descărcat de AICI

Pentru servicii complete de consultanță în accesarea de fonduri nerambursabile, ne puteți contacta folosind una dintre modalitățile de mai jos:

? 0747 010 793 sau 0741 611 113

? office@zagodevelopment.ro

Formular de contact

 

A fost lansat cel de-al doilea apel dedicat dezvoltării IMM-urilor prin Fonduri Norvegiene START-UP NATION 2018: Noua grila de punctaj
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *