A fost publicat Ghidul aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Proiecte pentru clustere de inovare

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 a publicat Ghidul solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare, axa prioritară: 1, Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, obiectivul specific 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate.

Acest apel se adresează clusterelor de inovare, fiind finanțate investiții pentru cercetare-dezvoltare, activități de inovare și activități de exploatare în clusterele inovative.

Proiectele se concentrează pe următoarele domenii, așa cum au fost identificate acestea cu ajutorul Strategiei Naționale de CDI și aprobate prin Programul Operațional Competitivitate:

 • Domenii tematice prioritare de specializare inteligentă:

– Bioeconomia

– Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate

– Energie, mediu și schimbări climatice

– Eco-nano-tehnologii și materiale avansate

 • Sănătate, domeniu prioritar de interes național.

 

Valoarea finanțării publice nerambursabile: minim 500.000 Euro și maxim  7.500.000 euro

 

În cadrul apelului de proiecte se vor sprijini:

 • Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune în clusterele de inovare și/sau modernizarea facilităților CD comune existente (departamente/centre/laboratoare de cercetare-dezvoltare comune, care aparțin clusterului, deși pot fi localizate fizic în cadrul unui sau unor partener/i din cadrul clusterului);
 • Activități de inovare în clustere (obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale care aparțin clusterului, detașarea de personal cu înaltă calificare în organizația clusterului de la o organizație de cercetare sau de la o întreprindere mare);
 • Achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării și achiziția de servicii de sprijinire a inovării;
 • Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționării clusterelor (animarea și promovarea clusterului, operarea instalațiilor clusterului sau gestionarea activelor de cercetare ale clusterului), organizarea de programe de formare, ateliere, conferințe.

Tipuri de activități eligibile:

 1. Investiții în facilități CD comune ale clusterului
 • achiziționarea de teren;
 • construcție/modernizare/extindere/consolidare/ modificare/schimbare destinație clădiri destinate unor institute/centre/laboratoare de CD;
 • achiziționarea de active fixe corporale pentru CD: clădiri și/sau spații, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare-dezvoltare etc;
 • achiziționarea de active fixe necorporale pentru CD

2. Activități de inovare în cluster (eligibile dacă și numai dacă organizația clusterului este asimilat unui IMM in sensul prevederilor conform prevederilor art.2 alin.2 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

 • obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor active necorporale care aparțin clusterului;
 • detașarea de personal cu înaltă calificare în organizația clusterului de la o organizație de cercetare sau de la o întreprindere mare;
 • achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul inovării;
 • achiziționare de servicii de sprijinire a inovării

3. Activități de exploatare a clusterului

 • animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informații și furnizarea sau direcționarea serviciilor specializate și personalizate de sprijin pentru întreprinderi;
 • promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi întreprinderi sau organizații și pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate, în conformitate cu regulile Schemei de ajutor de stat si Regulamentului 651/2014
 • gestionarea instalațiilor aparținând clusterului de inovare;
 • rganizarea de programe de formare, de ateliere și de conferințe pentru a sprijini schimbul de cunoștințe și stabilirea de contacte, precum și cooperarea transnațională.

4. Lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul).

Pentru infomații suplimentare despre acest apel de proiecte, ne puteți contacta folosind una dintre modalitățile de mai jos:

? 0747 010 793 sau 0741 611 113

? office@zagodevelopment.ro

? Formular de contact

Până la 1 milion EURO pentru IMM-urile din Sud Est, Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia Finanțare de până la 200.000 EURO pentru microîntreprinderile din mediul urban
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *