Ce modificari aduce editia a III-a a programului de finantare START-UP NATION

Recent a fost inregistrata la Senat pentru dezbatere Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017, care vizeaza un set de modificari ale prevederilor programului START-UP NATION – Editia a III-a.

Principalele propuneri de modificari ar fi urmatoarele:

  • Introducerea criteriului de departajare privind inovarea: firmele care au un contract sau un precontract cu o universitate sau intreprindere mare cu privire la efectuarea unor studii de cercetare/dezvoltare/inovare efectuate de beneficiar sau care folosesc brevete înregistrate la OSIM, să primească un punctaj de 10 puncte suplimentar
  • acordarea unui punctaj diferit în funcţie de codul CAEN: având în vedere valoarea adaugată diferită a diverselor activităţi economice; mai exact, două afaceri diferite nu vor mai primi același punctaj; propunerea cuprinde o anexă nouă, în care sunt listate codurile CAEN aferente activităților care sunt eligibile la finanțare și punctajele alocate (maximum 20 de puncte);
  • introducerea criteriului privitor la aportul la capitalul social subscris şi vărsat al societăţii: se vor acorda 15 puncte pentru 6000 de lei, 10 puncte pentru 5000 de lei şi 5 puncte pentru 4000 de lei.
  • acordarea unui punctaj diferit pe criterii aferente asociaţilor/acţionarilor: se vor acorda 10 puncte pentru afacerile unde niciunul dintre asociati nu a mai fost asociat intr-o alta societate si 0 puncte pentru cazurile contrare.
  • criterii cu privire la digitalizarea afaceri
  • acordarea unui punctaj diferit în funcţie de performanţele energetice ale echipamentelor sau soluţiilor tehnologice folosite
  • criteriul privind densitatea IMM-urilor se menţine, dar se va corecta: se vor primi 5 puncte pentru localitățile în care numărul de întreprinderi la nivel județean la suta de locuitori este sub 4.

Aceste criterii nu se aplica momentan, ci ulterior publicarii in Monitorul Oficial.

Programele de finanțare START-UP NATION, MICROINDUSTRIALIZARE și COMERȚ se vor lansa în 2020
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *