A fost lansat cel de-al doilea apel dedicat dezvoltării IMM-urilor prin Fonduri Norvegiene

Innovation Norway a anunțat lansarea celui de-al doilea apel „SMEs Growth”, prin care IMM-urile din România pot obține asistență financiară nerambursabilă în următoarele domenii:

Inovație în Industria Verde („Green Industry Innovation”)

Activități eligibile:

 • Dezvoltarea, implementarea și investiția în tehnologii inovatoare prietenoase cu mediul
 • Dezvoltarea de produse și servicii „verzi”
 • Dezvoltarea și implementarea „proceselor de producție verzi”

Proiectele privind Inovația în Industria Verde trebuie să contribuie direct la unul sau mai mulți dintre acești indicatori de rezultat:

 1. Tehnologii inovatoare, procese / soluții dezvoltate
 2. Tehnologii inovatoare ”verzi” / procese / soluții aplicate (noi pentru întreprindere)
 3. Produse sau servicii ”verzi” comercializate (noi pe piață)

În plus, proiectele care vizează implementarea de tehnologii inovatoare ”verzi” /procese/solutii trebuie să contribuie la cel puțin unul dintre următorii indicatori de mediu:

a) Scăderea anuală estimată a emisiilor de CO2 / echivalent

b) Scăderea anuală estimată a altor emisii

c) estimarea colectării anuale a deșeurilor din producție și a proceselor operaționale pentru reutilizare sau reciclare

d) Scăderea anuală estimată a consumului de energie

e) Reutilizarea estimată anuală a deșeurilor prelucrate pentru alte procese operaționale

f) Reducerea estimată anuală a consumului de combustibil

IT&C

Activități eligibile:

 • Dezvoltarea produselor/proceselor/soluțiilor ITC
 • Dezvoltarea produselor/proceselor/soluțiilor care integrează tehnologii ITC

Proiectele privind aria IT&C trebuie să contribuie direct la unul sau mai mulți dintre acești indicatori de rezultat:

 1. a) Tehnologii/procese /soluții TIC dezvoltate
 2. b) Tehnologii/procese/soluții TIC aplicate (noi pentru întreprindere)
 3. c) Produse sau servicii TIC comercializate (noi pe piață)
 4. d) Locuri de muncă create

Dezvoltare „albastră” („Blue Growth”)

Activități eligibile:

 • Dezvoltarea și investițiile în supra-structuri maritime
 • Dezvoltarea de soluții legate de transportul maritime
 • Dezvoltarea și investițiile în turismul de coastră sau maritime
 • Dezvoltarea și investiții în biotehnologii „albastre”
 • Dezvoltarea și investițiile în resurse aferente exploatării miniere a fundului mării
 • Dezvoltarea de soluții de energie albastră
 • Dezvoltarea de soluții inovatoare în pescuit și acvacultură
 • Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de gestionare a gunoiului și deșeurilor maritime
 • Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru rezervele de apă, inclusiv desalinizare

Proiectele privind aria Dezvoltare „albastră” („Blue Growth”) trebuie să contribuie direct la unul sau mai mulți dintre acești indicatori de rezultat:

 1. Tehnologii/procese/soluții ”albastre” dezvoltate
 2. Tehnologii/procese/soluții ”albastre” aplicate (noi pentru întreprindere)
 3. Produse sau servicii ”albastre” comercializate (noi pe piață)

Toate proiectele trebuie să contribuie la îndeplinirea următorilor indicatori de rezultat obligatorii:

 1. Creșterea anuală estimată a cifrei de afaceri
 2. Creșterea anuală estimată a profitului operațional net

Valoarea sprijinului nerambursabil:  Min. 200.000 EUROmax. 2.000.000 EURO

Rata de cofinanțare: Rata de cofinanțare este variabilă (în funcție de regiune de dezvoltare și tip de ajutor): minimum 10% contribuție nerambursabilă (pentru IMMurilor din București) – maximum 70% (pentru regiunile mai puțin dezvoltate).

Solicitanți și parteneri eligibili

Solicitanți eligibili:

 • Aria Inovație în Industria Verde și Dezvoltare „albastră” : solicitantul trebuie să fie înființat de cel puțin 3 ani fiscali înainte de data limită a prezentului apel
 • Aria IT&C: solicitantul trebuie să fie înființat de cel puțin 1 an fiscal înainte de data limită a prezentului apel

Parteneri eligibili: orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică în Norvegia sau în România.

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli cu personalul alocat proiectului, cuprinzând salariile efective plus contribuțiile sociale și alte costuri statutare incluse în remunerație;
 • Cheltuieli de deplasare și diurne pentru personalul și voluntarii care participă la proiect;
 • Cheltuieli cu echipamente noi sau second hand, cu condiția ca acestea să fie amortizate în conformitate cu principiile contabile general acceptate aplicabile promotorului de proiect și general acceptate pentru articole de același fel;
 • Cheltuieli cu consumabile și furnituri, cu condiția ca acestea să fie identificabile și atribuite proiectului;
 • Cheltuieli legate de alte contracte acordate de un promotor de proiect în scopul efectuării proiectului;
 • Cheltuieli rezultate direct din cerințele impuse de contractul proiectului pentru fiecare proiect;
 • Cheltuieli cu achizitionarea de proprietati sau terenuri (nu mai mult de 10% din totalul cheltuielilor eligibile.

Referitor la grila de evaluare, aceasta încă nu a fost publicată, însă putem preciza că se va puncta nivelul de inovare al investiției. De asemenea, se va acorda punctaj suplimentar pentru proiectele în parteneriat.

Termen limită: Proiectele se pot transmite până la data de 17 septembrie 2020

Pentru servicii complete de consultanță în accesarea de fonduri nerambursabile, ne puteți contacta folosind una dintre modalitățile de mai jos:

📲 0747 010 793 sau 0741 611 113

📧 office@zagodevelopment.ro

💻 Formular de contact

 

 

 

Finanțare pentru IMM-uri de până la 200.000 EURO, inclusiv pentru afacerile din București-Ilfov Noi finanțări nerambursabile pentru IMM-uri și ONG-uri
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *