Consolidarea poziției în piața tehnologiei informației

Finanțare obținută prin:
Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 2 -Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de investiții 2.1.ITI. “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Obiectiv general: dotarea cu active corporale și necorporale moderne necesare desfășurării serviciilor IT în scopul îmbunătățirii și consolidării competitivității societății.

Valoarea totală a proiectului: 1.271.336,32 lei
Valoarea contribuției nerambursabile: 852.280,54 lei

Investitii in vederea extinderii capacitatii de productie materiale publicitare Noi finanțări disponibile prin POR
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *