Investitii in vederea extinderii capacitatii de productie materiale publicitare

Finanțare obținută prin:
Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 2 -Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de investiții 2.2. -Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Obiectiv general: extinderea capacității avansate de desfășurare a activităților de tipărire în scopul îmbunătățirii și consolidării competivității societății în piață, prin dotarea cu echipamente performante.

Valoarea totală a proiectului: 1.617.613,35 lei
Valoarea contribuției nerambursabile: 974.264,05 lei, din care contribuția FEDR: 828.124,44 lei

Studiu de piata in vederea identificarii unei nise de piata pentru o platforma de arhivare electronica si management al documentelor Consolidarea poziției în piața tehnologiei informației
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *