Identificarea unei nise de piata pentru o platforma informatica, adresata sectoarelor TIC, industriei creative si turismului

Scopul prezentului studiu de piață este de a identifica o nișă de piață pentru produsul informatic inovativ –  platforma informatica inovatoare- sistem informatic  avansat,  de interes international ce va integra pe verticala solutiile TIC in scopul cresterii competitivitatii sectorului TIC,  industriei creative si turismului.

Obiectivele studiului de piață:

  • Analiza pietei- identificarea unei nise de piata
  • Analiza mediului – cunoașterea constrângerilor și oportunitatilor pietei
  • Analiza cererii – cunoasterea caracteristicilor și nevoilor potențialilor clienți
  • Analiza ofertei – măsurarea gradului de cunoaştere a furnizorilor existenţi pe piaţă şi a ofertelor acestora;
  • Analiza produsului – revizuirea vânzărilor prognozate  și stabilirea previziunilor comerciale
  • Analiza prospectivă a imaginii produsului în rândul potențialilor clienți.

Obiectivele de cercetare urmărite în cadrul acestui studiu au fost:

  • Determinarea numărului de potențiali utilizatori ai produsului informatic;
  • Măsurarea gradului de penetrare a produsului la nivelul societăților din România;
  • Măsurarea gradului de cunoaştere a furnizorilor existenţi pe piaţă şi a ofertelor acestora;
  • Determinarea obiceiurilor de consum a serviciilor folosite;
STUDIU DE PIATA - nevoile și tendințele pieței muncii în sectoarele/domeniile Ingineria Sistemelor, Mecatronică și Robotică și Inginerie Civila Studiu de piata in vederea identificarii unei nise de piata pentru o platforma de arhivare electronica si management al documentelor
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *