Studiu de piata in vederea identificarii unei nise de piata pentru o platforma de arhivare electronica si management al documentelor

Scopul prezentului studiu de piață este de a identifica o nișă de piață pentru produsul informatic inovativ   informatică SaaS (software as a service) – sistem informatic  avansat de arhivare electronica a documentelor,  de interes international ce va integra pe verticala solutiile TIC in scopul cresterii competitivitatii sectorului TIC, Energie, Industrie alimentara, Sănătate, Textile/Pielărie/Lemn.

Obiectivele studiului de piață:

Având în vedere faptul că studiul de piaţă se va concretiza în adoptarea unor decizii investiţionale şi operaţionale, definirea obiectivelor a fost clară şi precisă acoperind următoarele activităţi:

  • Analiza pietei- identificarea unei nise de piata
  • Analiza mediului – cunoașterea constrângerilor și oportunitatilor pietei
  • Analiza cererii – cunoasterea caracteristicilor și nevoilor potențialilor clienți
  • Analiza ofertei – măsurarea gradului de cunoaştere a furnizorilor existenţi pe piaţă şi a ofertelor acestora;
  • Analiza produsului – revizuirea vânzărilor prognozate  și stabilirea previziunilor comerciale
  • Analiza prospectivă a imaginii produsului în rândul potențialilor clienți.

Obiectivele de cercetare urmărite în cadrul acestui studiu au fost:

  • Determinarea numărului de potențiali utilizatori ai produsului informatic;
  • Măsurarea gradului de penetrare a produsului la nivelul societăților din România;
  • Măsurarea gradului de cunoaştere a furnizorilor existenţi pe piaţă şi a ofertelor acestora;
  • Determinarea obiceiurilor de consum a serviciilor folosite;
Identificarea unei nise de piata pentru o platforma informatica, adresata sectoarelor TIC, industriei creative si turismului Investitii in vederea extinderii capacitatii de productie materiale publicitare
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *