Finanțare pentru IMM-uri de până la 200.000 EURO, inclusiv pentru afacerile din București-Ilfov

Ministerul Fondurilor Europene a publicat oficial proiectul de ordonanță de urgență pentru deschiderea unor scheme de finantare pentru IMM-uri, printre care si programul de finantare ”Granturi pentru investitii acordate IMM-urilor”, cu lansare in perioada imediat urmatoare, prin care se pot obtine pana la 200.000 EURO si se adreseaza si afacerilor din Bucuresti-Ilfov.

Scopul investitiilor:

a) extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;

b) realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;

c) reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Valoarea finantarii: min. 50.000 EURO – max. 200.000 EURO

Contributie proprie:

 • 30% din valoarea grantului pentru investitiile din regiunea Bucuresti-Ilfov
 • 15% din valoarea grantului pentru celelalte regiuni

 

Conditii eligibilitate:

 • Solicitantul a avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul a înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
 • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

 

Domeniile de investitii eligibile:

 1. Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 2. Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 3. Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 4. Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 5. Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 6. Servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 7. Servicii de reparații și întreținere;
 8. Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 9. Confecții metalice/lemn/mobilier;
 10. Confecții textile/pielărie;
 11. Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 12. Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 13. Servicii de educație: creșe și grădinițe;
 14. Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 15. Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, echipamente, dotări independente pentru organizarea de evenimente;
 16. Tehnologia informației și inteligență artificială;
 17. Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție;
 18. Echipamente, utilaje, tehnologii destinate producției în alte domenii de activitate decât cele menționate anterior.

Cheltuieli eligibile:

a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;

b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

c) cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.

Criterii de evaluare:

Pentru servicii complete de consultanță în accesarea de fonduri nerambursabile, ne puteți contacta folosind una dintre modalitățile de mai jos:

📲 0747 010 793 sau 0741 611 113
📧 office@zagodevelopment.ro
💻 https://zagodevelopment.ro/contact/

Au fost publicate în consultare publică Ghidurile aferente submăsurilor 6.1., 6.2., 6.3. și 6.4 A fost lansat cel de-al doilea apel dedicat dezvoltării IMM-urilor prin Fonduri Norvegiene
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *