Au fost publicate în consultare publică Ghidurile aferente submăsurilor 6.1., 6.2., 6.3. și 6.4

Astazi, 20 mai 2021, Agentia pentru Finantarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat în consultare publică Ghidurile Solicitantului aferente submăsurilor:

 • PNDR 6.1. – SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI
 • PNDR 6.2. – SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE ÎN ZONE RURALE
 • PNDR 6.3. – SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI
 • PNDR 6.4. – SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE

Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării.

Prezentam in cele ce urmeaza cateva informatii privind aceste finantari.

PNDR 6.1. – SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI

Valoarea sprijinului nerambursabil

 • 70.000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO
 • 60.000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile 12.000 SO și 29.999 SO
 • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO;
 • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 SO și 29.999 SO.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim 3 ani, sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani (inclusiv pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului de finanțare.

Conditii eligibilitate

 • Solicitanti eligibili:
  • Tanar fermier
  • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.
 • Conditii exploatatie:
  • Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
  • Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
  • Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA

Criteriile de selectie aplicabile pentru submasura 6.1. pot fi consultate AICI.

 

PNDR 6.2. – SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE ÎN ZONE RURALE

Valoarea sprijinului nerambursabil:

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv:

 • 50.000 de euro/ proiect
 • 70.000 euro/ proiect – pentru activitati de productie

Conditii eligibilitate

 • Solicitanti eligibili:
  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).
 • Proiectul (activitatea/activitatile propuse) trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin submăsură;
 • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea va fi desfășurată în spațiul rural;
 • Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.
 • În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.

Criteriile de selectie aplicabile pentru submasura 6.2. pot fi consultate AICI.

 

PNDR 6.3. –  SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI

Valoarea sprijinului nerambursabil: 15.000 EURO, 100% finantare nerambursabila.

Conditii eligibilitate:

 • Solicitanţi (reprezentanții legali) eligibili:
  • să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
  • să fie persoane juridice române;
  • să acţioneze în nume propriu;
  • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
  • să aibă studii minime de 8  clase;
  • să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:
   • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare:
    • ca persoană fizică autorizată;
    • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
    • ca întreprindere familială;
   • societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, reprezentată prin:
    • asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
    • asociat majoritar care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de finanțare.
   • Eligibilitate exploatatie agricola:
    • are o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O. (valoare producţie standard)
    • este înregistrată cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, în Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, ANZ, sau la Primărie în Registrul agricol2, de către solicitant:
     • în nume propriu (persoană fizică) sau
     • sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3.

Criteriile de selectie aplicabile pentru submasura 6.3. pot fi consultate AICI.

 

PNDR 6.4. – SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN CREAREA  ŞI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE

Valoarea sprijinului nerambursabil:

Sprijinul public nerambursabil:

 • nu va depasi 200.000 euro/ beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie.

Conditii eligibilitate:

 • Solicitanti eligibili:
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submăsură;
 • Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în spațiul rural;
 • Sediul social al solicitantului trebuie să fie situat în spațiul rural;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea investiţiei;
 • Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentaţii tehnico-economice;
 • Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
 • Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare menţionată în capitolul 8.1 PNDR (se va depune la Cererea de finanțare dovada solicitării către ANPM a evaluării impactului asupra mediului, urmând ca la momentul semnării contractului de finanțare să fie depus documentul final emis de ANPM pentru demararea investiției)
 • În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.
 • Perioada de implementare a proiectului este de maximum 3 ani, iar ultima plată nu va depăși data de 31 decembrie 2025.

Criteriile de selectie aplicabile pentru submasura 6.4. pot fi consultate AICI.

Pentru servicii complete de consultanță în accesarea de fonduri nerambursabile, ne puteți contacta folosind una dintre modalitățile de mai jos:

📲 0747 010 793 sau 0741 611 113
📧 office@zagodevelopment.ro
💻 https://zagodevelopment.ro/contact/

 

Finanțare pentru IMM-uri de până la 200.000 EURO, inclusiv pentru afacerile din București-Ilfov
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *