PNDR 2014-2020

Investitii in exploatatii agricole

PNDR 4.1

Scopul

Sprijinirea investitiilor pentru cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermei ( in deosebi cele de dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii activelor fixe.

Beneficiari

• Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;

• Cooperative (cooperative agricole si societati cooperative agricole), grupuri de producatori.

Finantarea nerambursabila

50% – in cazul cooperativelor si in cazul fermelor care au dimensiunea economica pana la 500.000 SO (valoare productie standard)

30% – in cazul fermelor care au dimensiunea economica peste 500.000 SO (valoare productie standard)

Valoarea finantarii

Cooperative

maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei.

Ferme care au dimensiunea economica pana la 500.000 SO

– pentru proiectele care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;

– pentru proiectele care prevad constructii-montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;

– maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

– pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici.

Ferme care au dimensiunea economica peste 500.000 SO

– pentru proiectele care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro;

– pentru proiectele care prevad constructii-montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic;

– pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate – maximum 2.000.000 euro.

Activitati eligibile

• Investitii in infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluarii si respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploatatii in viitorul apropiat, si cele pentru depozitarea/gestionarea adecvata a gunoiului de grajd in zonele unde aceasta cerinta este in curs de aplicare;

• Investitii in infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacitati de stocare, conditionare, sortare, ambalare a productiei vegetale pentru cresterea valorii adaugate a produselor;

• Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii si investitii de conformare cu noile standarde in cazul modernizarii exploatatiilor agricole conform art. 17 (6) in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatatie;

• Infiintare si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;

• Investitii in procesarea* produselor agricole* la nivel de ferma, precum si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole); investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar impreuna cu investitiile in modernizarea / dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizeaza un lant alimentar integrat si adaugarea de plus valoare la nivel de ferma). *Materia prima procesata va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) si produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.

• Investitii in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel de ferma, cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara intr-un proiect de investitii la nivel de ferma;

• Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;

• Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri / produse secundare rezultate din propria activitate agricola), ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;

• Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013.

 

Investitii in exploatatii pomicole

PNDR 4.1a

 

Scopul

Cresterea competivitatii exploatatiilor pomicole prin dotarea cu utilaje si echipamente, infiintarea, modernizarea si/sau extinderea unitatilor de procesare, infiintare de plantatii pomicole, reconversia plantatiilor si cresterea suprafetelor ocupate de pepinierele pomicole.

Beneficiari

• Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;

• Cooperative si grupuri de producatori , care activeaza in sectorul pomicol, cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membrii.

Finantarea nerambursabila 50-90%

Contributie proprie: 10-50%

Valoarea finantarii:

minim 100.000 EURO- maxim 1.050.000 EURO/proiect

 

 

Activitati eligibile

• Infiintarea si modernizarea fermelor pomicole, inclusiv in infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole si modernizarea parcului de masini si utilaje agricole;

• Infiintarea si modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv in cresterea suprafetelor ocupate de material saditor;

• Infiintarea si modernizarea unitatilor de procesare la nivelul fermelor si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundara a proiectului;

• Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;

• Instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricola si/sau forestiera, atat din ferma proprie cat si din afara fermei), ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;

• Infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;

• Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri;

• Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

 

Sprijin pentru industria alimentara

PNDR 4.2/4.2a

 

Scopul

Sprijinirea intreprinderilor care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole si produselor din fructe, cu exceptia produselor pescaresti.

Beneficiari

IMM, intreprinderi mari, cooperative, grupuri de producatori din mediul rural/urban, care isi desfasoara activitatea in unul din urmatoarele domenii:

o Productia, prelucrarea si conservarea carnii și a produselor din carne

o Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor (inclusiv a cartofilor)

o Fabricarea sucurilor de fructe și legume

o Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

o Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

o Fabricarea altor produse alimentare

o Fabricarea zahărului

o Prelucrarea ceaiului și cafelei

o Fabricarea de mâncăruri preparate

o Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

Finantare nerambursabila: 40-50%

Contribuție proprie: 50-60%

Valoarea finantarii

2.500.000 Euro/proiect (produse agricole)

1.500.000 Euro/proiect (produse pomicole)

Cheltuieli eligibile

• Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de colectare, condiționare și procesare;

• Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate;

• Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii, respectarea noilor standarde europene;

• Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor; înfiintarea unui site, etichetarea – crearea conceptului, creare marcă înregistrată/brand);

• Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară;

• Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente, licenţe, software;

• Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management;

• TVA aferentă cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA (în cazul solicitanților neplătitori de TVA);

• Investiții în energie regenerabilă pentru uz propriu şi/sau eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor in unitatea proprie.

 

Infrastructura de baza

PNDR 7.2

 

Scopul

Crearea si modernizarea infrastructurii rutiere locale si a sistemelor de alimentare cu apa/apa uzata, dar si crearea si modernizarea infrastructurii educationale ante si prescoala si a infrastructurii de invatamant secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului, dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.

 • Beneficiari

  • Comunele si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare;

  • ONG-uri pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala ( crese si infrastructura de tip after-school)

  Finantare nerambursabila: 100%

  Valoarea finantarii

  500.000 EURO, pentru proiectele de infrastructura educationala/sociala;

  1.000.000 EURO/comuna, pentru investitii care vizeaza un singur tip de sprijin;

  2.500.000 EURO/comuna, pentru infiintarea infrastructurii de apa si apa uzata

  4.000.000 EURO, pentru proiectele colective.

 

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

PNDR 6.1

 

Scopul

Sprijinirea stabilirii pentru prima data a tinerilor fermieri ca sefi/conducatori unici ai unei exploatatii agricole.

Beneficiari

 Tanar fermier care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;

 Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar ferier se instaleaza si exercita un control efectiv si pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, beneficii si riscurile financiare legate de exploatatie.

ATENTIE! „Tanar fermier” este acea persoana cu varsta de pana la 40 de ani la momentul depunerii Cererii de Finantare si care se stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii.

Finantare nerambursabila: 100%

Valoarea finantarii: Max. 50.000 EURO

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

PNDR 6.3

 

Scopul

Sprijinirea investitiilor pentru cresterea competivitatii exploatatiilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermei.

Beneficiari

Fermieri care detin in proprietate sau folosinta o exploatatie agricola incadrata in categoria de ferma mica.

Finantare nerambursabila: 100 %

Valoarea finantarii: 15.000 EURO/proiect

 

Infiintarea de grupuri de producatori in sectorul agricol

PNDR 9.1

Scopul

Incurajarea infiintarii si functionarii administrative a grupurilor de producatori, recunoscute in conformitate cu prevederile legislatiei nationale.

Beneficiari

Grupuri de producatori (IMM) care sunt recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare, in urmatoarele sectoare:

– Culturi de camp;

– Horticultura

– Cresterea animalelor si a pasarilor, mixte.

Finantare nerambursabila

Va fi de 100 %, insa:

· nu va depăși:

– anual 10% din valoarea producției comercializate

– 100.000 euro/an

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:

· Anul I – 10%;

· Anul II – 8%;

· Anul III – 6%;

· Anul IV – 5%;

· Anul IV – 4%.

Valoarea finantarii: Max. 4.900.000 EURO

 

Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale

PNDR 6.2

 

Scopul

Sprijinirea facilitarii diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol in zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearea de locuri de munca si reducerea saraciei in mediul rural.

Beneficiari

• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural;

• Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;

• Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups).

Finantare nerambursabila: pana la 100%

Valoarea finantarii

70.000 Euro/proiect in cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;

50.000 Euro/proiect în cazul altor activități.

Sprijinul pentru înființarea de activități non-agricole in zone rurale va fi acordat în două tranșe astfel:

– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

– 30% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Activitati eligibile

• Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, productie de combustibil din biomasa – ex.: fabricare de peleti) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.

• Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.)

• Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica)

• Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural, etc.)

Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

PNDR 6.4

 

Scopul

Sprijinirea microintreprinderilor si intreprinderilor mici din mediul rural, care isi creeaza si dezvolta activitati non-agricole in zonele rurale.

Beneficiari

· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;

· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;

•Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici;

Finantare nerambursabila: Max. 90%

Valoarea finantarii: Max. 200.000 EURO/beneficiar

Cheltuieli eligibile

– Construcția, extinderea si modernizarea clădirilor;

– Achiziționarea de echipamente noi;

– Achiziționarea de software, licențe, drepturi de autor;

– Servicii medicale, de reparații, consultanță.