Axa Prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri

Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe

Axa Prioritara 7 –  Asistenţa Tehnica