Servicii

OBȚINERE FINANȚĂRI

Întocmirea analizelor de eligibilitate

Întocmirea punctajului proiectului

Întocmirea cererilor de finanțare

Întocmirea planurilor de afaceri

o   Întocmire previziuni financiare

o   Întocmire studii de piață

Întocmirea studiilor de fezabilitate

Gestionarea eficientă a relației cu autoritățile publice implicate în gestiunea fondurilor nerambursabile (Autorități de Management, Organisme Intermediare, ministere de resort, etc.) în etapa de depunere a Cererilor de Finanțare.

IMPLEMENTARE PROIECTE

Monitorizarea proiectului

Execuția și managementul proiectului

  • Elaborare cereri de prefinanțare
  • Elaborare rapoarte de progres
  • Elaborare cereri de rambursare

Asigurarea respectării legalităţii şi conformităţii tuturor activităţilor din proiect

Derularea procedurilor și elaborarea dosarelor de achiziție, implementarea procedurilor de achiziție

Asigurare consultanță juridică

Gestionarea eficientă a relației cu autoritățile publice implicate în gestiunea fondurilor nerambursabile (Autorități de Management, Organisme Intermediare, ministere de resort, etc.), pentru probleme specifice etapelor de implementare și monitorizare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă

ELABORARE STUDII DE PIAȚĂ

Elaborare studii de piață

PLANURI DE AFACERI - CAPITALIZARE COMPANII

Elaborare planuri de afaceri - capitalizare companii

ALTE SERVICII

Optimizarea afacerii

Construirea strategiei de afaceri

Construirea strategiei de marketing

Dezvoltare organizațională

Implementarea unei strategii de construire și consolidare a notorietății firmei pe piață/brand awareness

Întocmirea dosarelor solicitate de bănci în vederea obținerii finanțării

Servicii de informare și publicitate pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă (anunțuri de presă, pliante și broșuri, etichete, organizare conferințe, campanii de promovare online, publicare articole în reviste de specialitate)